ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Υποψήφιοι Διδάκτορες>Μαρία Δρακοπούλου

Μαρία Χρ. Δρακοπούλου

Υπ. Δρ. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

m.drakop@gmail.com

 

Σπουδές:

 1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 1. Π/θμια Εκπ/ση (Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα) (1997-2002, 2003-2004)
 2. Μαράσλειο Διδασκαλείο (μαθήματα:«Χρήση των Οπτικοακουστικών Μέσων Διδασκαλίας» Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής, Π. Β. Κόκκοτας 1998, «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ»,  Επιστημονικός υπεύθυνος, Καθηγητής Π. Β. Κόκκοτας 1998 & 1999, «Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών», Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής, Κ.Σκορδούλης 2002-2005)
 3. Εργαστήριο Φ.Ε του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (1995-1997)
 4. Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (1995-2001)
 5. Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. και Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (2002-2003,2005-2008)
 6. Επιμορφώτρια σε Π.Ε.Κ (1996-1997)
 7. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις  στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» του Προγράμματος Εξομοίωσης του Πτυχίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος : Καθηγητής Π.Β. Κόκκοτας. 1997
 8. Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες και Φυσικές Επιστήμες»  2003
 9. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1(2006,2008)
 10. «Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης», «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» (2006, 2007)

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών
 2. Ιστορία της Επιστήμης, Επιστημονική Εικονογράφηση, Ιστορια Επιστημονικών οργάνων
 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
 4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 

Υποτροφίες:

"Ο ρόλος της εικόνας στα βιβλία των Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου" Επιστημονική Υπεύθυνη: Χαλκιά Κρυσταλλία. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Παν. Αθηνών 2003-2004.

 

Ερευνητικό έργο:

Α. Διατριβές

«Ο Ρόλος της Γλώσσας στην Κατανόηση των Φυσικών Εννοιών», M.Ed. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 1999

Σε εξέλιξη, «H εικονογράφηση στα εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου»,Ph.D. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών

 

Β. Εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. “How pupils 9-13 years old use their personal language especially when writing about phenomena related to «State-Change-Conservation» conceptual context“, 8th European Conference for Research on Learning and Instruction-E.A.R.L.I. Conference, Gotenborg, Sweden, August 1999
 2. “The construction of Child’s conception of time through its experience of changes in living and non-living things. A developmental and epistemological approach“, 8th European Conference for Research on Learning and Instruction-E.A.R.L.I. Conference, Gotenborg, Sweden, August 1999
 3. “Primary teachers’ cognitive organizers in classifying natural phenomena- the role of scientific stereotypes“, 8th European Conference for Research on Learning and Instruction- E.A.R.L.I. Conference, Gotenborg, Sweden , August 1999
 4. “Children’s Conceptions of time and Growth based on their experiences about  living things” 5th European Conference on Ρesearch in Chemical Education, Ιωάννινα 1999 Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, σελ. 51
 5. “How do pupils 10-12 years old understand the concept of energy though the state – change-conservation conceptual concept of energy though the state –change- conservation conceptual context”, 5th European Conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα  1999 , σελ. 78
 6. “State-Change—Conservation”. Three interrelated concepts which can facilate the curricular and instructional design”. 5th European conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα  1999, σελ. 52.
 7. «History of Science (HOS) integration in 20thcentury Greek Primary School Science Textbooks”,Μ. Drakopoulou, C. Skordoulis, K. Halkia, European Education Research Association (EERA), European Conference on Educational Research (ECER), Web Proceedings, σσ.14, Rethymnon, September 2004
 8. «Ανάλυση Στοιχείων Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τον 20ο αιώνα», Μ. Δρακοπούλου, Κ. Σκορδούλης, Κ. Χαλκιά, Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, (CD-ROM), σσ. 11, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004
 9. “History of Science in 20th century Greek Science Textbooks of Primary Education” M. Drakopoulou, C. Skordoulis and K. Halkia, Proceedings International History, Philosophy and Science Teaching Conference, σσ. 12, Leeds, UK, July 2005
 10. Parkosidis I., Drakopoulou M., Skordoulis C., 2005, “Development of orientation skills of 6th grade primary school students using compass and map: a case study”, Proceedings of 11th Biennial Conference of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) “Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments”, Nicosia, Cyprus, August 23-27.
 11. Drakopoulou M., Parkosidis I., Skordoulis C., Halkia K., 2007, “Historical analysis of illustrations of scientific instruments in Greek primary school textbooks (1878 -1950)”, Proceedings IOSTE International Conference «Critical Analysis of School Science Textbooks», Tunisia, February 7-10.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. "Οι εικονικές παραστάσεις μοντέλων της σωματιδιακής δομής της ύλης στα σχολικά βιβλία και ο ρόλος τους στην κατανόηση των σχετικών εννοιών", Ζ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής και 6ο Κοινό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών, 4-7 Απριλίου 1996, Ηράκλειο.
 2. "Ο ρόλος του Ορισμού στην κατανόηση των φυσικών εννοιών όπως αυτός παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου", «Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α’ βάθμια Εκπαίδευση», Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, Αθήνα. 
 3. "Η διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων στη διδασκαλία της φυσικής: Οι απόψεις των μαθητών", 7ο Κοινό Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 2000
 4. "Κουλτούρα και Οπτική Επικοινωνία: ότι αφορά τα Εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών", Μ. Δρακοπούλου, Κ. Σκορδούλης, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ, σελ. 591-599, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003
 5. "Μελετώντας τα εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 20ου αι.", Μ. Δρακοπούλου,  Κρ. Χαλκιά, Κ. Σκορδούλης, Πρακτικά, 2ου  Πανελληνίου Συνεδρίου “Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών  στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», σελ. 420-425, Αθήνα 2003
 6. «Η Παρουσία της Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα», Ε. Μανιάτη, Μ. Δρακοπούλου, Κ. Σκορδούλης, Λ. Χαλκιά, Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική των ΦΕ και Νέες Τεχνολογίες», σελ. 374-381, Αθήνα 2004

 

Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού – υλικού

 1. Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό προγράμμα F.I.R.E.E.S. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Γ. Θ. Καλκάνης. (Φεβρουάριος 1996 - Ιούνιος 1997)
 2. Σεμιναρίου Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Έργου των Σχολείων Εφαρμογών Πιλοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως προς το Διαδίκτυο, Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος : Καθηγητής Γ. Θ. Καλκάνης. (Νοέμβριος 1997).
 3. Εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία της ενότητας «τα υλικά σώματα, τα φαινόμενα και η σωματιδιακή δομή της ύλης» στην Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου που πραγματοποιείται  στα πλαίσια του Έργου των Σχολείων Εφαρμογών Πιλοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Π. Κόκκοτας. (Σεπτέμβριος 1998 - Σεπτέμβριος 1999).
 4. «Καινοτομικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία-μάθηση εννοιών που περιγράφουν / ερμηνεύουν την έμβια και την άβια ύλη και τα φαινόμενα που παρατηρούνται σ’ αυτές», Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ερευνών της Ενέργειας 3.2.β «ΕΡΕΥΝΑ», Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Π.Β. Κόκκοτας. 1998-1999
 5. Πρόγραμμα ΕΠΕΑEΚ  «Ε2- ΝΑΥΣΙΚΑ»  : « Ανάπτυξη Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και θέμα «Διαθεματική προσέγγιση μέσω πολλαπλών  αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ». 1999 -2000
 6. Μέλος της ομάδας των εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν το Πρόγραμμα «Το Νησί των Φαιάκων» το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο Εργο «Οδύσσεια»-Έργο Ε15 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Σεπτέμβριος 1999-Ιούνιος 2000, στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα.
 7. Υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος ECO SCHOOLS των Εκπ/ρίων Ζηρίδη Σχολικό Έτος 2000-2001
 8. Υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος Comenius των Εκπ/ρίων Ζηρίδη Σχολικό Έτος 2000-2001 (Αγγλία και Ρουμανία).
 9. Συνεργασία με το Ιδρυμα Μελετών Λαμπράκη τόσο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Μένων, όσο και στον Διτκυακό τόπο «Το Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης» (http://www.lrf.gr/observatory/), με αντικείμενο την Αξιολογηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. 2000 – 2002
 10. Συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (http://epimorfosi.protovoulia.org/ )

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέλος της ομάδας του Καθηγητή  Π. Κόκκοτα για την συγγραφή των νέων βιβλίων για τις Φυσικές Επιστήμες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. (Μάιος 1998- Δεκέμβριος 1998)

 

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών – Ερευνητικών Ομάδων:

 1. Μέλος του International Union of History and Philosophy of Science Teaching Commission
 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 3. Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση   

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory