ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Εκπαίδευση>Προπτυχιακά Μαθήματα>Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ι

 

"Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Οπτικοακουστικά Μέσα: Αρχές Λειτουργίας και Εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Ι "

 

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη λειτουργία και χρήση των κυριότερων οπτικοακουστικών μέσων "κλασικών" και "σύγχρονων" για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διδασκαλίας και μάθησης.

 

Το μάθημα είναι εργαστηριακής / πρακτικής μορφής.

 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Α. Αναπαραγωγή Εικόνας και Ήχου

Ανακλαστικός Προβολέας

Προβολέας Slides

Τηλεόραση (Λυχνίας, LCD, Πλάσματος)

Video (μαγνητικής ταινίας, DVD player)

Video Προβολέας

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

 

Β. Λήψη – Εγγραφή Εικόνας και Ήχου

Φωτογραφική Μηχανή

Μικρόφωνο

Κάμερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Κάμερα

 

Γ. Μέσα Αποθήκευσης Εικόνας και Ήχου

Μέσα Χημικής Αλλοίωσης (Φιλμ, Διαφάνειες)

Μαγνητικά Μέσα (Μαγνητικές Ταινίες, Μαγνητικοί Δίσκοι)

Ψηφιακά Οπτικά Μέσα (CD, DVD)

Μέσα Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης (ROMs, Memory Sticks)

Είδη Αρχείων Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης (TIFF, PEG, MP3, WAV, VOB κτλ)

 

Δ. Βασικές Αρχές Επεξεργασίας Αρχείων – Εγγραφών Εικόνας – Ήχου

Επεξεργασία Ήχου

Επεξεργασία Εικόνας – Φωτογραφίας

Χειρισμός Κινηματογραφικών Εγγραφών

Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση Αρχείων – Εγγραφών Εικόνας – Ήχου

Μαγνητικές Ταινίες Ήχου à Ψηφιακή Αποθήκευση

Φιλμ – Φωτογραφίες à Ψηφιακή Αποθήκευση

Ψηφιοποίηση Εγγράφων

 

ΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α. Παραγωγή Φωτός

Λυχνίες

LEDs

LASER

Β. Ανίχνευση Φωτός

Φιλμ

Φωτοδίοδος

CCD

Γ. Χειρισμός - Μεταφορά Φωτός

Κάτοπτρα

Φακοί

Οπτικές Ίνες

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μικρόφωνα

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Πηγές Σταθερής Ηλεκτρικής Τάσης – Τροφοδοτικά

Ενσύρματη Επικοινωνία Συσκευών

Ασύρματη Επικοινωνία Συσκευών

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory