ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Εκπαίδευση>Προπτυχιακά Μαθήματα>Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΙI

"Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Οπτικοακουστικά Μέσα: Αρχές λειτουργίας και Εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ΙΙ"

 Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων για δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Παρουσιάζονται μια σειρά οπτικοακουστικών μέσων και διερευνώνται τρόποι ένταξή τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

 Α. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρουσιάζονται τα παρακάτω οπτικοακουστικά μέσα και διαπραγματεύονται τρόποι χρήσης τους στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα στη διδασκαλία των Φ.Ε. αναδεικνύοντας δυνατότητες και περιορισμούς:

 • Πίνακας
 • Βιβλία
 • Πείραμα
 • Ανακλαστικός προβολέας –Διαφάνειες
 • Προβολέας Slides
 • Εκπαιδευτική Τηλεόραση
 • Βίντεο / Βιντεοκάμερα
 • Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστή (χρήση διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και διδακτικού υλικού σχετικά με τη διδασκαλία των Φ.Ε.)

 Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξετάζονται τρόποι ενσωμάτωσης οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία των Φ.Ε. με βάση:

 • τις αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φ.Ε. (μετάδοση, ανακάλυψη ή εποικοδόμηση της γνώσης).
 • τις ανάγκες και δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές/-τριες στις Φ.Ε., όπως αυτές καταγράφονται σε έρευνες στο πεδίο της  Διδακτικής των Φ.Ε.
 • τη συγκρότηση του διδακτικά μετασχηματισμένου επιστημονικού περιεχομένου.
 • τις απαιτήσεις για επιστημονικό γραμματισμό.
 • τα ερευνητικά δεδομένα από το πεδίο της παιδαγωγικής και ψυχολογίας σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

 Το μάθημα είναι εργαστηριακής / πρακτικής μορφής.

 

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory