ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Εκπαίδευση>Προπτυχιακά Μαθήματα>Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

 

Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση:

Περιβαλλοντική Hθική. Ιστορική ανασκόπηση. Οι Βασικές Θεωρίες της Περιβαλλοντικής Ηθικής.

Περιβαλλοντική Ηθική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:

Ανθρωποκεντρισµός. Βιοκεντρική - Φυσιοκεντρική Αντίληψη. Οικοκεντρισµός. Η Μετάβαση από τον Ανθρωποκεντρισµό στο Βιοκεντρισµό. Επιστήµη, Τεχνολογία και Περιβαλλοντική Ηθική. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Διαµάχη για τον Ανθρωποκεντρισµό. Περιβαλλοντική και Ανθρώπινη Ηθική. Το Πρόβληµα της Αντικειµενικότητας των Αξιών. Ανθρωποκεντρισµός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Οικολογικά Ενεργούς Πολίτες.

 

Η Φιλοσοφία της Βαθιάς Οικολογίας:

Τι είναι η Βαθιά Οικολογία. Οι Βασικές Αρχές της «Βαθιάς Οικολογίας». Η Οικοφιλοσοφία του Henryκ Skolimowski. Οι Βασικές Θέσεις της Οικοφιλοσοφίας του Skolimowski. Η Οικοφιλοσοφία του Skolimowski και η Βαθιά Οικολογία.

 

Κοινωνική Οικολογία – Οικοφεμινισμός – Οικοσοσιαλισµός:

Γενικά Χαρακτηριστικά. Κοινωνική Οικολογία. Οι Βασικές Φιλοσοφικές Αρχές. Η Ανάπτυξη της Ελευθερίας. Οικοκεντρική Ηθική. Κοινωνική Αλλαγή - Κοινωνική Αρµονία. Οικοφεµινισµός. Οικοσοσιαλιστική Φιλοσοφία. Η Παράδοση του Ριζοσπαστικού Ροµαντισµού. Είναι δυνατή η Σύνθεση Οικολογικής και Σοσιαλιστικής Θεωρίας; Η Ανανέωση της Θεωρίας. Οι βασικές Θεωρήσεις της Οικοσοσιαλιστικής Φιλοσοφίας.

 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Βασικές Αρχές και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η Ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η έννοια του Περιβάλλοντος. Το ανθρώπινο Περιβάλλον. Περιβαλλοντικά Προβλήματα. Ζητήματα Περιβαλλοντικής Ηθικής.

 

Διδακτικές Προσεγγίσεις: Προγράμματα και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Προγράμματα Σπουδών. Διαθεματικότητα. Σχέση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών. Σχέδια Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory