ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Εκπαίδευση>Προπτυχιακά Μαθήματα>Ο Γραμματισμός στις Φ.Ε και στην Τεχνολογία

"Ο Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία"

 

Τα πολλαπλά επίπεδα του επιστημονικού γραμματισμού.

Οι δυσκολίες μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση.

Ο πολυτροπικός «λόγος» των Φυσικών Επιστημών.

Άτυπες πηγές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.

Μορφές εκλαΐκευσης της Επιστήμης από τα ΜΜΕ (περιοδικός τύπος, τηλεόραση), το Διαδίκτυο, τα Εξωσχολικά βιβλία επιστήμης, κ.ά.

 

Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά από τα Μουσεία Φυσικών Επιστημών, από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικές ενώσεις, Πανεπιστήμια, οργανισμούς, κλπ.

 

Τεχνολογία και Ανθρώπινος Πολιτισμός.

Διερεύνηση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων της Τεχνολογίας με: α) τον Άνθρωπο, β) τις Φυσικές Επιστήμες και την επιστημονική μεθοδολογία, γ) την Τέχνη, δ) την Κοινωνία, και ε) το Περιβάλλον.

 

Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση.

Οι αντιλήψεις που έχει ο σημερινός άνθρωπος για την τεχνολογία. Ορισμός της τεχνολογίας. Ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αξιοποιούνται και κατακτώνται μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας. Η έννοια του σχεδιασμού στο μάθημα της Τεχνολογίας. Η «γλώσσα» της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.

 

Η κατάκτηση της τεχνολογικής ικανότητας στην Εκπαίδευση.

α) Η διερεύνηση, β) ο προγραμματισμός, γ) Η «κατασκευή μοντέλων» και η «πραγματοποίηση» του τελικού προϊόντος, δ) Η επίγνωση της ύπαρξης του «εν δυνάμει χρήστη» πίσω από κάθε σχεδιαζόμενο προϊόν, ε) Η αξιολόγηση, στ) «Κάνω τα πράγματα να λειτουργούν» στο μάθημα της Τεχνολογίας, ζ) Η επικοινωνία, και η) Η επινόηση, η εφευρετικότητα, η φαντασία.

 

Οι «εργασίες» στο μάθημα της Τεχνολογίας. Η επίλυση προβλημάτων, και το σχέδιο έργου.

 

Η αξιολόγηση στο μάθημα της Τεχνολογίας. Μορφές αξιολόγησης

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory