ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Υποψήφιοι Διδάκτορες>Κυριάκος Κυριακού

Κυριάκος Α. Κυριακού

Χημικός – Καθηγητής Δ.Ε.

kyriakkyr@yahoo.gr

 

Σπουδές:

Πτυχίο Χημικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επαγγελματική δραστηριότητα:

1984 – 1990: Διδασκαλία σε Φροντιστήρια Δ.Ε.

1990 – 1991: Δημόσια Δ.Ε.

1991 – 1996: ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση Σπουδών Δ. Ε.

1996 – 2008 Δημόσια Δ.Ε.

 

Ερευνητικά εδιαφέροντα:

Ιστορία της εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα

Περιβαλλοντικές επιστήμες.

 

Ερευνητικό έργο:

Α. Διατριβή

«Έννοιες και όροι της Οικολογίας στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα Σχολικά Εγχειρίδια της Φυσικής Ιστορίας και της Βιολογίας του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου των ετών 1833 έως 2005», M.Ed. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 2006

 

Β. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

Κυριακού Κ., Σταύρου Ι., Σκορδούλης Κ., 2007, «Όροι της Οικολογίας στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Ιστορίας και Βιολογίας από το 1866 έως σήμερα» Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα 15 - 18 Μαρτίου.

Κυριακού Κ., Μανδρίκας Α., 2007. «Από την Ολιστική και Οικοσυστημική θεώρηση της φύσης στην Οικολογία στην Ολιστική και Συστημική πρσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πρακτικά 4ης Συνάντησης με θέμα «Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική», Αθήνα 28-30 Σεπτεμβρίου 2007 (υπό έκδοση).

Κυριακού Κ., Γκιόλμας Α., Μανδρίκας Α., Ταμπάκης Κ., Ψωμιάδης Π., «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αειφορία: Πειραματική μελέτη της φωτοσύνθεσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών», 2007 Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον - Πολιτισμός», Αθήνα 9 – 11 Νοεμβρίου

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory