ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Δ.Ε.Π.>Ευαγγελία Μαυρικάκη

Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη 

emavrikaki@primedu.uoa.gr

Βαθμίδα: Λέκτορας 

Αντικείμενο: Βιολογία και Αγωγή Υγείας 

Σπουδές:

 1. Διδακτορική Διατριβή: Παν/μιο Αθηνών,  1992-1998, Τμήμα Βιολογίας
 2. Προπτυχιακές Πανεπιστημιακές Σπουδές: Παν/μιο Αθηνών, 1985-1990, Τμήμα Βιολογίας

Εκπαιδευτικό έργο:

 1. Ιδιωτική εκπαίδευση (1990-1998)
 2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΠΕΚ, Μαράσλειο Διδασκαλείο, Πρόγραμμα εξομοίωσης] (1998-2007)
 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας): (1998-2003)
 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Τ.Δ.Ε.): (2004-2007 στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και 2007 – σήμερα μόνο στο μεταπτυχιακό)
 5. Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π.Τ.Δ.Ε.): (2007-)  

Διδασκόμενα μαθήματα στο Π.Τ.Δ.Ε.:

Προπτυχιακό

 1. Βιολογία
 2. Αγωγή Υγείας Ι
 3. Ειδικά θέματα Βιολογίας: Ανατομία και Φυσιολογία Ανθρώπου
 4. Αγωγή Υγείας ΙΙ

Μεταπτυχιακό

 1. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (από κοινού με την κα Χαλκιά)
 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (από κοινού με τον κο Σκορδούλη)

Συγγραφικό έργο

Ι. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή συλλογικούς τόμους

 1. Μαυρικάκη, Ε., Μανώλης, Σ. & Ζαφειράτος, Κ. (1989). Δερματογλυφές: Ένας καθαρά ανθρωπολογικός χαρακτήρας και η μελέτη του στον ελλαδικό χώρο. Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.
 2. Μαυρικάκη, Ε., Μανώλης, Σ. & Ζαφειράτος, Κ. (1991). Ανθρωπολογικά Δεδομένα από τη Νεκρόπολη των Βολιμιδίων (Μεσσηνία). Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο,Παν/μιο Κρήτης.
 3. Γεωργοπούλου, Α.Μ., Μαυρικάκη, Ε., Μανώλης, Σ.Κ., & Ζαφειράτος, Κ. (1991). Ανθρωπολογική μελέτη του πληθυσμού της Κρήτης την εποχή του Χαλκού. Στο Ε.Ε.Β.Ε. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου, Παν/μιο Κρήτης.
 4. Μανώλης, Σ., Μαυρικάκη, Ε. & Ζαφειράτος, Κ. (1992). Κρανιοπροσωπική ποικιλομορφία σε μερικούς Μεσογειακούς Νεολιθικούς πληθυσμούς. Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά 14ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Παν/μιο Κύπρου.
 5. Μαυρικάκη, Ε., Μανώλης, Σ. & Ζαφειράτος, Κ. (1994). Η συμβολή των δερματογλυφών των δακτύλων στην αναζήτηση βιολογικής απόστασης των πληθυσμών του Ελλαδικού χώρου. Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά  16ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Παν/μιο Θεσσαλίας.
 6. Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (1995). Το βιολογικό ρολόι ως παράγοντας για τη διαπίστωση ανισοτήτων στην ελληνική εκπαίδευση. Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά  17ου Επιστημονικού Συνεδρίου,  Παν/μιο Πατρών.
 7. Μαυρικάκη, Ε., Στρουμπούλη, Π., Μανώλης, Σ. & Ζαφειράτος, Κ.(1995). Κατανομή των δερματογλυφικών των δακτύλων σε τέσσερις Ελληνικούς νησιώτικους πληθυσμούς,: Κρήτη - Δωδεκάνησα - Εύβοια - Ιόνια νησιά.   Στο Ε.Ε.Β.Ε. - Πρακτικά 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Παν/μιο Πατρών.
 8. Κυρίδης, Α., Μαυρικάκη, Ε. & Ζαφειράτος Κ. (1995). Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Συγκριτική μελέτη με το ελληνικό σύστημα εισαγωγής και των αξιολογικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται: Το παράδειγμα του μαθήματος της Βιολογίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 84, 28-39.
 9. Κυρίδης, Α. Μαυρικάκη, Ε. & Νερούτσος, Α. (1995). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής εκπαιδευτικής ανισότητας με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης  (Περίοδος 1984 - 1991). Σύγχρονη Εκπαίδευση,  76, 29-37.
 10. Κυρίδης, Α., Λεονταρή, Α. & Μαυρικάκη, Ε., (1996). Στάσεις των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων απέναντι στη λειτουργία των σχολείων με κυλιόμενο ωράριο. Σύγχρονη Εκπαίδευση,  90-91, 68-76 .
 11. Μαυρικάκη, Ε. (1996). Κυλιόμενο Σχολικό Ωράριο και Βιολογικό Ρολόι. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 86, 61-65.
 12. Mavrikaki, E., Zafeiratos, K. & Poulos, L. (1997). Les empreintes digitales des Tziganes de la Grèce. Biométrie Humaine et Anthropologie, 15(3-4), 209-216.
 13. Κυρίδης, Α., Αγγελάκη, Χ., Μαυρικάκη, Ε. & Σμάγα, Σ. (1999).  Συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα - Υλικοτεχνική υποδομή - Η περίπτωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 104, 78-91.
 14. Κυρίδης, Α., Αγγελάκη, Χ., Μαυρικάκη, Ε. & Σμάγα, Σ. (1999). Συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα - Υλικοτεχνική υποδομή - Η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 105, 83-92.
 15. Κυρίδης, Α., Αγγελάκη, Χ., Μαυρικάκη, Ε. & Σμάγα, Σ. (1999). Συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα - Υλικοτεχνική υποδομή - Η περίπτωση της Δημοσίων Γυμνασίων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 106, 57-65.
 16. Κυρίδης, Α., Αγγελάκη, Χ., Μαυρικάκη, Ε. & Σμάγα, Σ. (1999). Συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα - Υλικοτεχνική υποδομή - Η περίπτωση των γενικών Λυκείων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 107, 91-99.
 17. Μαυρικάκη, Ε. & Ζαφειράτος, Κ. (2000). Τα δερματογλυφικά των δακτύλων στη Βόρειο Ελλάδα. Βiologia Gallo-Hellenica, 24(2), 77-83.
 18. Μαυρικάκη, Ε. (2000). Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στα Αναλυτικά Προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου. Μακεδνόν, 7, 135-142.
 19. Μαυρικάκη, Ε. (2000). Η ποιότητα του αέρα στα σχολεία. Μακεδνόν, 8, 53-59.
 20. Μαυρικάκη, Ε. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 115, 21-31.
 21. Βαμβακίδου Ι., Κυρίδης Α. & Μαυρικάκη Ε. (2001). Η Αγωγή για την Ειρήνη στο Σχολείο. Παιδαγωγικός Λόγος, 3, 53-68.
 22. Μαυρικάκη, Ε. (2001). Βιβλιοπαρουσίαση: Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο μάθησης –Εφαρμογές στη Διδακτική της Βιολογίας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, 149-151.
 23. Αλευριάδου, Α., Μαυρικάκη, Ε. & Τσακιρίδου, Ε. (2001). Η ανάπτυξη της κατανόησης μερικών βασικών βιολογικών εννοιών από τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Στο Πρακτικά Ι’ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση,  Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπλιο. (Τα πρακτικά του συνεδρίου υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:  http://www.pee.gr/new_soft/nees_eisigiseis/mer_g_th_en_ix/aleyriadoy_mayrikaki_tsakiridoy.htm)
 24. Μαυρικάκη, Ε. (2001). Η χρήση των δημόσιων αντιπαραθέσεων (debates) ως στρατηγική διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Περιβαλλοντική Αγωγή - Θέματα και Προβληματισμοί, 1 (4), 16-18.
 25. Μαυρικάκη, Ε. & Χατζηγεωργίου, Β. (2002). Θέματα Αγωγής Υγείας στα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου - Έρευνα καταγραφής, ταξινόμησης και κριτικής προσέγγισης των σχετικών αναφορών. Στο: Αθ. Παπάς, Αθ. Τσιπλητάρης, Ν. Πετρουλάκης, Κ. Χάρης, Σ. Νικόδημος & Ν. Ζούκης (επιμ.). Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Έρευνας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. Α΄. Αθήνα. σσ. 466-477.
 26. Μαυρικάκη, Ε. (2002). Το πρόβλημα της αξιολόγησης των σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μοντέλα, διαδικασίες αξιολόγησης και προτάσεις. Στο: Γ.Δ. Καψάλης & Α. Ν. Κατσίκης (επιμ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», τ. Β΄, σσ. 144-155. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 27. Mavrikaki, E. & Kyridis, A. (2002). The use of “debates” for promoting sustainable development teaching at Greek Universities. Environmental Education, Communication and Sustainability, 11, 487-500.
 28. Μαυρικάκη, Ε., Αλευριάδου, Α., Σακόγλου, Μ. & Μάνθου, Ε. (2003). «Το κύτταρο είναι κάτι σαν κρέας…» Η κατανόηση της έννοιας του κυττάρου από τους μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Έρευνα και Πράξη, 5, 14-22..
 29. Εξαρχοπούλου, E., Βαμβακίδου, Ι., Κυρίδης, Α., Μαυρικάκη, Ε., Μπέσσας, Δ. (2003). Η συμβολή του κουκλοθέατρου στην Αγωγή Υγείας κατά την προσχολική ηλικία. Το παράδειγμα της διατροφής. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 132-133, 39-46.
 30. Μαυρικάκη, Ε. (2003). Οι λειτουργικές συνιστώσες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο Ε. Μαυρικάκη & Α. Κυρίδης (επιμ.). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο – Έρευνα πεδίου, σσ. 15-53. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 31. Δαϊκόπουλος, Γ. & Μαυρικάκη Ε. (2004). Οι αλλαγές του Φυσικού Περιβάλλοντος της Φλώρινας. Στο Α. Ανδρέου (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα, 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός», σσ. 699-712. Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος.
 32. Αθανασιάδου, Ι., Γαλάνη, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2004). Η προβολή του φλωρινιώτικου τοπίου μέσα από κείμενα Φλωριναίων συγγραφέων.  Στο Α. Ανδρέου (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα, 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός», σσ. 423-434. Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος.
 33. Mavrikaki, E., Zygouri, E., Athanassiadou, I. & Fachantidis, N. (2004). Greek teachers describe the “ideal” educational software for Environmental Education. In W. Leal Filho & M. Littledyke (eds.) International Perspectives in Environmental Education, pp. 57-68. Frankfurt am Main: Peter Lang. 
 34. Mavrikaki, E., Kyridis, A., Tsakiridou, E. & Golia, P. (2004). Greek Educators’ Attitudes and Beliefs about the Application of Environmental Education in Elementary School. In W. Leal Filho & M. Littledyke (eds.) International Perspectives in Environmental Education, pp. 29-36. Frankfurt am Main: Peter Lang. 
 35. Andreou, A. & Mavrikaki, E. (2004). History and Environmental Education as Tools for Intercultural Cooperation. In N. Terzis (ed). Intercultural Education in the Balkan Countries, pp.245-256. Thessaloniki: Kyriakidis Bros.
 36. Ζυγούρη, Ε. & Μαυρικάκη, Ε. (2004). Καταγραφή και ανάλυση των σχεδίων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονήθηκαν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1997-2001.  Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 37, 141-155.
 37. Αναστασιάδου, Σ., Κυρίδης, Α., Γκούβρα, Μ. & Μαυρικάκη, Ε. (2004). Οι διατροφικές επιλογές και συνήθειες φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους εστία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 135, 55-69.
 38. Αλευριάδου, Α., Μαυρικάκη, Ε., Τσακιρίδου. Ε. & Στεφανίδου, Γ. (2004). Πώς κατανοούν τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά και τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις βιολογικές έννοιες; Το παράδειγμα της τροφικής δηλητηρίασης σε σχέση με την ασθένεια. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου & Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά (σσ.111-117). Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
 39. Κάσπαρη, Γ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2004). Οι θέσεις των τριών μεγαλυτέρων ελληνικών κομμάτων για την περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα. Μακεδνόν,12, 165-188.
 40. Mavrikaki, E., Kyridis, A. & Kaspari, G., Anastassiadou, S. (2005/2006). Anthropomorphic stereotypic identities and biological inaccuracies in animal similes as a constraint  for the Improvement of the Human-Nature Relationship, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 1 (http://www.Sustainability-Journal.com, ISSN 1832-2077).
 41. Μαυρικάκη, Ε. Κυρίδης, Α., Γκούβρα, Μ. & Γκόλια, Π. (2005). Η Αγωγή Υγείας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Επιστήμες Αγωγής, 137-154.
 42. Kyridis, A., Mavrikaki, E., Tsakiridou, H., Daikopoulos, J., & Zygouri, H. (2005).  An analysis of attitudes of pedagogical students towards environmental education in Greece. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6(1), 54-64.
 43. Μαυρικάκη, Ε., Κυρίδης, Α., Τοζακίδου, Κ. & Προύσαλη, Α. (2005). Η ικανότητα των νηπίων να αναγνωρίζουν τα οδικά σήματα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής - Πιλοτική μελέτη. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού – ΟΜΕΡ, 6, 76-88
 44. Μαυρικάκη, Ε. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εποικοδομητισμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις σε μια συμβατή σχέση. Στο Α. Γεωργόπουλος (επιμ.) Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπροστά στον 21ο αιώνα, σσ. 421-436. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 45. Αλευριάδου, Α., Μαυρικάκη, Ε., Τσακιρίδου, Ε. & Φούντου, Ε. (2005). Η κατανόηση της έννοιας της δηλητηρίασης από τυπικώς αναπτυσσόμενα και νοητικά καθυστερημένα παιδιά: ερευνητικά δεδομένα και εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 137, 128-136.
 46. Δαϊκόπουλος, Ι., Μαυρικάκη, Ε. (2005). Οι απόψεις των μαθητών της Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Φλώρινας για το μέλλον του τόπου τους – Μια ποιοτική ανάλυση. Στο Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συμποσίου  «Έμπνευση – Στοχασμός – Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (σε ηλεκτρονική μορφή).
 47. Ζυγούρη, Ε. & Μαυρικάκη, Ε. (2005). Οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας για τους τρόπους ανάπτυξης Περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών δραστηριοτήτων. Στο Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συμποσίου  «Έμπνευση – Στοχασμός – Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (σε ηλεκτρονική μορφή).
 48. Μαυρικάκη, Ε. (2005). Αντί προλόγου. Στο Ε. Ζυγούρη, Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – Θεωρία και πράξη, (σσ. 15-20).Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 49. Μαυρικάκη, Ε. (2006). Η Αγωγή Υγείας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Κυρίδης, Ε. Τσακιρίδου & Ι. Αρβανίτη (επιμ.) Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα, σσ. 149-160. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 50. Πατεράκη, Ε. & Μαυρικάκη, Ε. (2006). Οι γνωστικές απαιτήσεις και ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων της βιολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (1983-2005). Στο: Σ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου και Κ. Χατζηδήμου (επιμ.) (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, (τόμος Α΄), σσ. 319-325. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 51. Μακρυγεωργάκη, E. & Μαυρικάκη, Ε. (2007). Ποσοτική και ποιοτική ταξινόμηση των ερωτήσεων-εργασιών του σχολικού εγχειριδίου Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου. (Πρακτικά 5ου Συνεδρίου) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 5 (Β), σσ. 690-698. 

ΙΙ. Βιβλία

 1. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α., Μαυρικάκη, Ε. (2001). Αγωγή Υγείας και Σχολείο – Βιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. Αθήνα: τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 2. Μαυρικάκη, Ε. (2001). Εργαστηριακές Ασκήσεις και Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.
 3. Μαυρικάκη, Ε. & Κυρίδης, Α. (επιμ.). (2003). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο – Έρευνα πεδίου. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 4. Μαυρικάκη, Ε. & Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ. (2006). Πρόληψη ατυχημάτων στα νηπιαγωγεία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 5. Έχω μεταφράσει ή/και επιμεληθεί πολλούς τίτλους στις εκδόσεις Πατάκη που σχετίζονται με θέματα Βιολογίας για νέους. Ενδεικτικά: Άτλας Ανατομίας, Άτλας Ζωολογίας, Το ανθρώπινο σώμα, Το περιβάλλον, Το βιβλίο της Εξέλιξης, Η Γη, Σειρά Θαυμαστός Κόσμος: Αιλουροειδή, Πουλιά, Ωκεανοί, Τα μωρά δεν τα φέρνει ο πελαργός. 

ΙΙΙ. Εξωτερικός συνεργάτης των εκδόσεων Πατάκη για την παραγωγή του νέου Λεξικού της Ελληνικής γλώσσας: παραγωγή λημμάτων βιολογίας (σημασία και παραδείγματα).   

IV. Διδακτικά εγχειρίδια

 1. Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ. & Καμπούρη, Α. (2007). Βιολογία Α΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Πατάκης & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Περιλαμβάνεται βιβλίο μαθητή, εργαστηριακός οδηγός, τετράδιο εργασιών και βιβλίο καθηγητή).
 2. Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ. & Καμπούρη, Α. (2007). Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Πατάκης & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Περιλαμβάνεται βιβλίο μαθητή, εργαστηριακός οδηγός, τετράδιο εργασιών και βιβλίο καθηγητή).  

V. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 1. Ζαφειράτος, K., Μαυρικάκη, Ε., Σαπναδέλλη - Κολόκα, Α., Γκούβρα, Μ., Ανδριώτης, Μ. & Καψάλης, Αχ. (1999). Βιολογία (Δείγμα). Αθήνα: Keystone.
 2. Μαυρικάκη, Ε. (υπό δημοσίευση). Εκπαιδευτικά Σενάρια και Φύλλα Εργασίας - Λογισμικό για την Α και Γ Γυμνασίου. (Υποέργο ΑΞΟΝΕΣ – Ενότητα ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ – Ανάδοχος SYSTEMA). 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 1. Συμμετοχή στη «Βιολογική & Πολιτιστική Έρευνα της Λαυρεωτικής» - Αρχαιολογική & Βιοανθρωπολογική Έρευνα υπό τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας [1996].
 2. Αξιολογήτρια του Προγράμματος ΣΕΠΠΕ: Ισορροπημένη Διατροφή - Ενημέρωση, Δράση, Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ. [1999-2000].
 3. Ερευνητικό - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαιδευτική δράση στήριξης του Προγράμματος "Δικτυωθείτε" - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Φαχαντίδης, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ.
 4. Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Ανδρέας Ανδρέου, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ.
 5. ΕΠΕΑΕΚ - Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δασκάλων). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Μπέσσας. (1999 - 2003).
 6. "Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης" (Επιστημονικά Υπεύθυνη).  

Μέλος Σωματείων Επιτροπών

 1. (πρώην) Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.
 2. Μέλος της Ε.Ε.Β.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών)
 3. Μέλος της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας
 4. Μέλος της ΟΜΕΡ Φλώρινας
 5. Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
 6. Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
 7. (ιδρυτικό) Μέλος του Εθνικού Δικτύου για την Πρόληψη των Ατυχημάτων και της Βίας (Ε.Δι.Π.Α.Β.)
 8. (ιδρυτικό) Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.)

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής και ως κριτής ή μέλος της συντακτικής επιτροπής σε περιοδικά

 1. Κριτής εισηγήσεων για το Συνέδριο του NAAEE (North American Association for Environmental Education)The Boston TEE (Total Environmental Education) στο Boston Park Plaza, Boston, MA 6 – 10 August 2002. (URL:)
 2. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς «έμπνευση, στοχασμός και φαντασία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Απριλίου, 2005.
 3. Μέλος της επιτροπής κριτών (Board of reviewers) του περιοδικού “Journal of Elementary Science Education”
 4. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Μακεδνόν (2005-2006).
 5. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου  με θέμα “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas” 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory