ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Επιστημονικοί Συνεργάτες>Ιωάννης Παρκοσίδης

Ιωάννης Λ. Παρκοσίδης

Δρ. Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

iparkosidis@gmail.com

 

Σπουδές:

 1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Διδακτορικό δίπλωμα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 1. Π/θμια Εκπ/ση (1997-2001)
 2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001-2002)
 3. Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. και Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (2002-2007)
 4. Διδασκαλία Πληροφορικής (MS Windows & Office, Multimedia Builder) σε ενήλικες (πάνω από 500 ώρες) (2003-2007)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Τεχνολογικά εργαλεία και επιστημονικά όργανα στην εκπαίδευση
 2. Ιστορία & Φιλοσοφία της Τεχνολογίας και των Επιστημονικών Οργάνων
 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών

Υποτροφίες:

Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», κατ. πράξης «Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα», μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Κ.Α. 70/3/7182) 

Ερευνητικό έργο:

Α. Διατριβές

 1. «Ιστορικές-φιλοσοφικές προσεγγίσεις για τη διαθεματική διδασκαλία θεμελιωδών εννοιών των Φυσικών Επιστημών μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού», M.Ed. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 2004
 2. «Η συμβολή της Ιστορίας των Επιστημονικών Οργάνων Ναυσιπλοΐας και Χαρτογραφίας στη διαθεματική διδασκαλία της έννοιας του χώρου», Ph.D. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 2007

Β. Εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Parkosidis I., Skordoulis C., 2005, “Greek Primary School Students’ Knowledge on Scientific Instruments and their History. Implementation of Activities for Developing Spatial Skills”, Proceedings of 8th International History, Philosophy, Sociology & Science Teaching Conference “Teaching and Communicating Science”, Leeds, England, July 15-18.
 2. Parkosidis I., Drakopoulou M., Skordoulis C., 2005, “Development of orientation skills of 6th grade primary school students using compass and map: a case study”, Proceedings of 11th Biennial Conference of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) “Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments”, Nicosia, Cyprus, August 23-27.
 3. Parkosidis I., Skordoulis C., 2005, “Investigation of the existing knowledge and conceptions of Greek 6th grade Primary School students towards Scientific Instruments and their History”, Proceedings of European Science Education Research Association Conference (ESERA) “Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science”, Barcelona, Spain, August 28 –September 1st.
 4. Parkosidis I., Skordoulis C., 2006, “Pedagogical Aspects of Scientific Instruments”, The International Journal of Learning, 13 (1), 79–87 (International Award for Excellence).
 5. Parkosidis I., Raptis A., Gourzioti P., Kanelopoulou E., Xenariou K., Stouba A., 2006, “Interactive hypermedia software for science teaching based on historical and philosophical approaches of science”, Journal of Science Education, 7 (ΙΙ), 38-39. 
 6. Parkosidis I., Skordoulis C., 2007, “Developing spatial skills for middle school students using a modern technology navigational instrument”, The International Journal of Learning, 14 (1), 127–134
 7. Drakopoulou M., Parkosidis I., Skordoulis C., Halkia K., 2007, “Historical analysis of illustrations of scientific instruments in Greek primary school textbooks (1878 -1950)”, Proceedings IOSTE International Conference «Critical Analysis of School Science Textbooks», Tunisia, February 7-10.

Γ. Εργασίες σε ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδριών με κριτές

 1. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., 2003, «Όταν η Νύμφη Καλλιστώ συνάντησε τον Κέπλερ: Μια πρόταση αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας για την ΣΤ΄ Δημοτικού», Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 9-11/5
 2. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., 2003, «Μύθος και Πραγματικότητα», Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 9-11/5
 3. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., 2004, «Διερεύνηση ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων μέσα από τη διδασκαλία της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού», Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Διδακτική της Πληροφορικής», Βόλος, 16-17/1
 4. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., Μικρόπουλος Τ., 2004, «Το μουσείο του Οδυσσέα. Ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό μουσείο για τη διδασκαλία της μυθολογίας στη Γ΄ Δημοτικού», Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, 29/9-3
 5. Παρκοσίδης Ι., Ταμπάκης Κ., Τσιλίδης Ι., Ψωμιάδης Π., 2005, «Φυσική στο Βυζάντιο: Πολυμεσική εφαρμογή για τη διάσωση και ανάδειξη αυθεντικών βυζαντινών κειμένων Φυσικής», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 19-23/9
 6. Παρκοσίδης Ι., Σκορδούλης Κ., 2006, «Περίπλους»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοίωσης Ιστορικών Επιστημονικών Οργάνων για τον Προσδιορισμό της Θέσης του Ατόμου στο Χώρο, Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι Νέοι Ορίζοντες της Φυσικής Επιστήμης στην Έρευνα, στην Τεχνολογία και στην Εκπαίδευση», Ε.Ε.Φ., Λάρισα, 30-31/3 και 1-2/4
 7. Αντωνοπούλου Μ, Παρκοσίδης Ι., Στούμπα Α., Μανδρίκας Α., Σκορδούλης Κ., 2007, «Υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης για τη Διδασκαλία Περιβαλλοντικών Θεμάτων σε Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση», Σύρος, 5-7/5
 8. Παρκοσίδης Ι., Μανδρίκας Α., Παναγιωτάκη Π., 2007, «Ανάπτυξη λογισμικού για τη μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου», Πρακτικά του Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Έρευνα και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης» (υπό δημοσίευση), Αθήνα, 11-13/5
 9. Μανδρίκας Α., Παρκοσίδης Ι., Στούμπα Α., Αντωνοπούλου Μ., Τσιλίδης Μ., Χαλκίδης Α., Σκορδούλης Κ., 2007, «Διδακτική πρόταση για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αειφορία: η περίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον – Πολιτισμός», Αθήνα, 9-11/11

Δ. Εισηγήσεις σε Ημερίδες - Συμπόσια

 1. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., 2003, «Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης», Ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο», Γιαννιτσά, 15-11
 2. Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., 2003, «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού με τη χρήση του συγγραφικού πακέτου Multimedia Builder», Ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο», Γιαννιτσά, 15-11
 3. Γουρζιώτη Γ., Κανελλοπούλου Ε., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., Στούμπα Α., 2005, «Ταξίδι στον κόσμο των ιδεών: Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για την εισαγωγή των φιλοσοφικών ιδεών και επιστημονικών επιτευγμάτων του Ελληνισμού της Κ. Ιταλίας», Διήμερο Συμπόσιο με θέμα: «Εφαρμογές με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Ο Δάσκαλος ως Δημιουργός Εκπαιδευτικού Υλικού και Καινοτομιών στο Σχολείο», Παν/μιο Αθηνών – ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, Κύπρος, Πισσούρι, 20-21/5

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

 1. «Μύθος και Πραγματικότητα», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διαθεματική διδασκαλία της αστρονομίας (ανάπτυξη με Visual Basic), Αρχοντίδης Θ., Ζυμπίδης Δ., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.
 2. «Ελιά: Δέντρο Θεϊκής Καταγωγής και Αθηναϊκής Ιθαγένειας», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διαθεματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ανάπτυξη με Multimedia Builder), Ζυμπίδης Δ., Παρκοσίδης Ι., Σταμούλης Ε., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.
 3. «Ταξίδι στον κόσμο των Ιδεών», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για την ανάδειξη των φιλοσοφικών θεωριών και τω επιστημονικών επιτευγμάτων του Ελληνισμού της Κ. Ιταλίας (ανάπτυξη με Flash), Γουρζιώτη Π., Κανελλοπούλου Ε., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι., Στούμπα Α., Π.Μ.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.
 4. «Περίπλους», εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων για τη διαθεματική διδασκαλία εννοιών του χώρου (ανάπτυξη με Flash), Παρκοσίδης Ι., Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.
 5. «Φαινόμενο Θερμοκηπίου», εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων για τη διδασκαλία του φαινομένου του θερμοκηπίου, Παρκοσίδης Ι., Χαλκίδης Άνθιμος, Μανδρίκας Α., Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών.

Συμμετοχή σε ομάδες αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού

 1. Μέλος της Ομάδας Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως εμπειρογνώμονας - αξιολογητής για το πρόγραμμα «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (2001-02).
 2. Μέλος της ομάδας αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα προϊόντα του προγράμματος Socrates/ Comenius περιόδου 1995-1999 (2002-03).
 3. Μέλος της Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την κρίση, αξιολόγηση και παρακολούθηση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της Ιστορίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού (2003-05).
 4. Μέλος της Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την κρίση, αξιολόγηση και παρακολούθηση του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄- Δ΄ τάξεων Δημοτικού (2003-07).

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών – Ερευνητικών Ομάδων:

 1. Μέλος του International Union of History and Philosophy of Science Teaching Commission
 2. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 3. Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – Ε.Τ.Π.Ε.

 

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory