ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Έρευνα>Διδακτορικές Διατριβές>Διατριβή Σ. Κόλλα

Δημιουργία Αναλυτικού Προγράμματος για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με βάση θεμελιώδεις αρχές του Επιστημονικού Γραμματισμού

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ανάπτυξη ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τις Φυσικές Επιστήμες με σκοπό τον επιστημονικό γραμματισμό των εκπαιδευόμενων. Το Αναλυτικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στα σχολεία αυτά φοιτούν ενήλικες με σκοπό την απόκτηση του απολυτήριου Γυμνασίου. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των σχολείων το πρόγραμμα σπουδών τους διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε αντικειμένου αναπτύσσεται ανά σχολική μονάδα από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό της εκάστοτε ειδικότητας. Η έρευνα αυτή εστιάζει στο μάθημα του «Επιστημονικού και Τεχνολογικού Γραμματισμού» των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και στόχος της αποτελεί η διερεύνηση του αν και κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. κατά το διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας βασικές αρχές του επιστημονικού γραμματισμού και πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν στη δημιουργία ενός Α.Π. για τις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε.. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός με βασικές αρχές σύνταξης ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τις Φυσικές Επιστήμες καθώς και ένα δομημένο Α.Π. που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς των Σ.Δ.Ε. βασισμένα σε θεμελιώδεις αρχές τους επιστημονικού γραμματισμού όπως αυτές καταγράφονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία.

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory