ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Υποψήφιοι Διδάκτορες>Ιωάννης Σταράκης

Ιωάννης Μ. Σταράκης

Υπ. Δρ. Διδακτικής Αστρονομίας

gstarakis@hotmail.com

 

Σπουδές:

 1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Φυσικές Επιστήμες την Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 1. Π/θμια Εκπ/ση (2002-2005)
 2. Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. και Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (2002-2007)

 Ερευνητικά εδιαφέροντα:

 1. Διδακτική Φυσικών επιστημών και Αστρονομίας
 2. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
 3. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

 Υποτροφίες:

Υπότροφος Ι.Κ.Υ στην κατεύθυνση «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» από το διδακτικό έτος 2005-2006.

 Ερευνητικό έργο:

 Α. Διατριβές

 1. «Ο ρόλος της Πρακτικής Εργασίας στη Διδασκαλία και τη Μάθηση», M.Ed. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 2002
 2. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, από το διδακτικό έτος 2005-2006 με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες ».

 Β. Εργασίες σε διεθνή και Πανελλήνια συνέδρια με κριτές

 1. Starakis I., Halkia K., 2007, “When can we see Moon in Sky? Reconstructing students’ ideas of Moonrise and Moonset with the aid of Stellarium software”, 8th International Conference in Computer Based Learning in Science, Heraklion, Crete, 30/6-6/7.
 2. Μουτσώκου Ξ., Μπάλλα Ε., Σταράκης Ι., 2004, “Η δικτυακή χρήση-διαχειριση, εποικοδομητικού τύπου, ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, στην προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Δ.Ι.Φ.Ε “Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα”, Καλαμάτα, , Μάρτιος  18-20.
 3. Σταράκης Ι., 2003, “Η Συμβολή της Θεατρικής Πράξης στη μελέτη της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών. Κριτική Θεώρηση των σύγχρονων Τάσεων  προς την κατεύθυνση της διδακτικής αξιοποίησης”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο: “Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”, Αθήνα, , Μάιος,  8-11
 4. Φέγγου Ε., Οικονόμου A., Οικονομιδης  Σ., Σταράκης Ι., Τολιας  Β., Τρελοπούλου A., Μπάλλα  Ε., Δημόπουλος  Β., Δημητριάδης   Π., Καλκάνης  Γ., 2002, “Πρόταση εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του βρασμού, σε δημοτικό-γυμνάσιο, με χρήση αισθητήρων και οπτικοποιήσεων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο: “Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση”, Ρέθυμνο , Μάιος,  9-11

 Γ. Εργασίες σε Ελληνικά Περιοδικά

 1. Σταράκης Ι., 2008, “Το Θεατρικό Παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”, Διαβάζω, τ.482, 143-147 .
 2. Σταράκης Ι., Μπάλλα Ε., 2003, “Το Ηλεκτρονικό Φύλλο Εργασίας, εποικοδομητικού τύπου, ως διδακτικό εργαλείο στην προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Μια Δικτυακή εφαρμογή για την Ανάκλαση του Φωτός”, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα και Πράξη, τ.5, 94-97
 3. Σταράκης Ι., Μπάλλα Ε., Γιαννίκας Α., 1999-2000, “Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Παιχνιδιού στα Διδακτικά Εγχειρίδια και στη Διδακτική Πράξη”, Ανοιχτό Σχολείο,τ.72 (37-41), τ.73 (31-36), τ.74 (39-40), τ.75 (25-28), τ.76 (23-26).

 Συγγραφικό έργο:

Πλακίτση Α., Κοντογιάννη  Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β., Μπάλλα  Ε.* , Σταράκης  Ι.*,  “Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού”, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα

 

*Συμμετοχή στη συγγραφή τμήματος του διδακτικού εγχειριδίου

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory