ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Επιστημονικοί Συνεργάτες>Κωνσταντίνος Ταμπάκης

Κωνσταντίνος Ταμπάκης

Υπ. Διδ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστήμης

ambulafia@gmail.com

 

Σπουδές:

 1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 1. Δ/θμια Εκπ/ση (1997-2007)
 2. Πανεπιστημιακή Λέσχη (2002-2004)
 3. Εργαστήριο Διδακτικής Φ.Ε. και Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών (2002-2007)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Σπουδές Επιστήμης
 2. Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών

Υποτροφίες:

 1. Υποτροφία ΕΙΕ/ΙΑΝΕ με θέμα «Η εκπαίδευση των δασκάλων στις φυσικές επιστήμες (1830-1930)»  (2003-2005)
 2. Υποτροφία ΙΚΥ (2003-2007)

Ερευνητικό έργο:

Α. Διατριβές

 1. «Η εκπαίδευση των δασκάλων στις φυσικές επιστήμες (1830-1930)» ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2005
 2. «Η υποδοχή της κβαντομηχανικής στην Ελάδα», M.Ed. Thesis, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, 2004

Β. Εργασίες και ανακοινώσεις

 1. K. Κυριακού, A. Γκιόλμας, A. Μανδρίκας , K.  Ταμπάκης, Π. Ψωμιάδης, Κ. Σκορδούλης (2007), Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αειφορία: πειραματική μελέτη της φωτοσύνθεσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών,  Εκπαίδευση για την αειφορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον – Πολιτισμός, 9-11 Νοεμβρίου, Αθήνα
 2. Π. Ψωμιάδης, Κ. Ταμπάκης (2003), Βυζαντινή Αστρονομία-Συνθέσεις και υπερβάσεις, Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή Συμμετοχή, ‘Αρίσταρχος ο Σάμιος’, 17-19 Οκτωβρίου, Καρλόβασι, Σάμος, Υπό έκδοση
 3. Κ. Ταμπάκης, Κ. Σκορδούλης (2004), Η ιστορική διάσταση της επιστήμης στα εγχειρίδια φυσικών επιστημών κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, Τρίτο διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 1-3 Οκτωβρίου,  Πάτρα,
 4. C. Tampakis, C. Skordoulis (2005), The history of teaching Quantum Mechanics in Greece, International History, Philosophy, Sociology and Science Teaching Conference: Teaching and Communicating Science, 15-18 July, Leeds,
 5. Δελλαπόρτας, Κ. Ταμπάκης, Κ. Σκορδούλης (2005), Η πειραματική εκπαίδευση και τα επιστημονικά όργανα στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών/European Physical Society Conference: Notions of Physics in Natural Society, 19-25 Σεπτεμβρίου, Αθήνα
 6. Π. Ψωμιάδης, Κ. Κυριακού, Α. Μανδρίκας, Κ. Ταμπάκης (2006), Οι αντιλήψεις των μαθητών για το όζον  ως παράγοντας σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 8-10 Δεκεμβρίου, Μυτιλήνη, Υπό Έκδοση
 7. Α. Μανδρίκας, Π. Ψωμιάδης, Κ. Κυριακού, Κ. Ταμπάκης, Α. Γκιόλμας (2006), Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών για τους φοιτητές του παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών: Μια πρώτη αποτίμηση, 7ο Πανελλήνιο περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 24-26 Νοεμβρίου, Κόνιτσα, Υπό Έκδοση
 8. C. Tampakis, C. Skordoulis (2006), The reception and assimilation of Quantum Theories in Greek intellectual space, First History Of Physics-Euroepan Physical Society Joint Conference,18-20 September, Graz, Under Publication
 9. C. Tampakis, A. Chalkidis, P. Psomiades, A. Sarridaki (2007), A web based approach to teaching the subject Renewable Energy Sources in Technical Vocational Educational Schools using the Elearn Web Platform, 8th Conference in Computer Based learning In Science, 30 June-6 July, Heracleion, Crete, Under Publication 
 10. P. Psomiadis, A. Chalkidis, C. Tampakis, C. Skordoulis (2007) , Educational software on the depletion of the ozone layer, 8th Conference in Computer Based learning In Science, 30 June-6 July, Heracleion, Crete , Under Publication   
 11. C. Tampakis, P. Psomiadis, C. Skordoulis (2007), Science textbooks and primary teachers’ education in 19th century Greece, IOSTE: International meeting on critical analysis on school science textbooks, 7-10 February, Hammamet, Tunis
 12. Psomiadis P.,  Mandrikas A., Tampakis K., Tsilidis M., Chalkidis A., Chalkia K., Skordoulis K. (2007), Ozone layer depletion in Greek secondary education science textbooks, IOSTE: International meeting on critical analysis on school science textbooks, 7-10 February, Hammamet, Tunis
 13. C. Tampakis, C. Skordoulis. (2007), “To develop the senses” - Teaching Science To Primary Education Teachers In The First Century Of The Greek State (1828-1931), Ninth International History, Philosophy & ScienceTeaching Conference, 24-28 June,Calgary, Under Publication 
 14. Κ. Ταμπάκης (2005)  Η υποδοχή της κβαντομηχανικής στην Ελλάδα, Συμπόσιο «Φυσικοί και Φυσική στην Ελλάδα», 11ο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, 1 Απριλίου, Λάρισσα, Προσκεκλημένη Ομιλία
 15. C. Tampakis, C. Skordoulis: The history of teaching Quantum Mechanics in Greece,  SCIENCE & EDUCATION 16, 2007, p. 371-391

 Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών – Ερευνητικών Ομάδων:

 1. Μέλος του International Union of History and Philosophy of Science Teaching Commission
 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 
 3. Μέλος της History of Science Society

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες ενημερωμένο βιογραφικό του κ. Κωνσταντίνου Ταμπάκη από εδώ

 

 

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory