ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Επιστημονικοί συνεργάτες>Άνθιμος Χαλκίδης

Άνθιμος Δ. Χαλκίδης

Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ19 (Πληροφορικής)

Δρ. Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

achalkid@sch.gr

achalkid@primedu.uoa.gr

 Σπουδές:

 1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 2. Διδακτορικό δίπλωμα στην «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1986-2008, εκπαιδευτικός πληροφορικής)
 2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Τ.Δ.Ε. (1994-1997 & 2000-2001, ερευνητικό έργο)
 3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001-2004, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ)
 4. ΕΚΠΑ, Π.Τ.Δ.Ε., (2004-2008, απόσπαση στο Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φ.Ε. και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)
 5. Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (1991-1992)
 6. ΠΕΚ Αθήνας (1993-1994), ΠΕΚ Ιωαννίνων (1995, 1997)
 7. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. (2006-2008, εκπαιδευτική τεχνολογία)
 8. ΠΑΚΕ Παν. Ιωαννίνων, ΠΑΚΕ Ε.Μ.Π. (2007-2008, επιμορφωτής επιμορφωτών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ)
 9. Επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2006-2008)  

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Εκπαιδευτικές χρήσεις εικονικών περιβαλλόντων
 2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία
 4. Διδασκαλία πληροφορικής

 Ερευνητικό έργο:

Α. Διατριβή

«Πληροφορική και Οικολογία. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση», Διδακτορική διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2007

Β. Εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Mikropoulos T.A., Chalkidis A., Katsikis A., Kossivaki Ph. (1997), “Virtual Realities in Environmental Education: the project LAKE”, Education and Information Technologies, vol. 2, pp. 131-142 http://earthlab.uoi.gr/gr/03/pubs/m8.pdf
 2. Mikropoulos A., Chalkidis A., Katsikis A., Emvalotis A. (1998), “Students’ attitude toward Educational Virtual Environments”, Education and Information Technologies, v.3, pp. 137-148 http://earthlab.uoi.gr/gr/03/pubs/m5.pdf
 3. Mikropoulos T.A., Katsikis A., Chalkidis A. (1995), “Virtual environments for environmental education”, ED-MEDIA 95, World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, AACE (Association for the Advancemed of Computing in Education), Graz, Austria
 4. Chalkidis A., Mikropoulos T.A., Katsikis A. (1997), “Virtual Environments in Environmental Education: First Results”, Proceedings of 1st International Conference VRET ’97 (Virtual Reality in Education and Training), pp.49-58, Loughborough, UK, June  http://earthlab.uoi.gr/gr/03/pubs/p22.pdf
 5. Drakatos G., Mangafas F., Koutsikos E., Anyfandi G., Karastathis V., Bakamidis S., Chalkidis A., Valadaki A., Ganas A. and Petrou P. (2005), “Design and development of a web based interactive information platform for the mitigation of the social impact of the seismic disasters”. Gen. Ass. EGU, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 08425
 6. Mikropoulos T.A., Chalkidis A., Koutsikos El., Strouboulis V., Vrellis J. (2005), «Educational virtual environments for earthquake precaution», In R. Pinto and D. Couso (Eds.) Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, 202-205, Barcelona, Spain
 7. Psomiadis P., Mandrikas A., Tampakis Κ., Tsilidis Μ., Chalkidis Α., Ηalkia Κ., Skordoulis K. (2007), The depletion of the ozone layer in greek school science textbooks, International Meeting on Critical Analysis of School Science Textbook, IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education), Hammamet (Tunisia)
 8. Tampakis K., Chalkidis A., Psomiadis P., Saridaki A. (2007), A web based approach to teaching the subject “Renewable energy sources” in Technical Vocational Educational Schools in Greece using the ELearn web platform, 8th CBLIS (Computer Based Learning in Science) 2007 Conference, Crete, Greece
 9. Psomiadis P., Chalkidis A., Saridaki A., Tampakis C. and Skordoulis C. (2007), Educational Software on Ozone Layer Depletion, 8th CBLIS (Computer Based Learning in Science) 2007 Conference, Crete, Greece

Γ. Άλλες δημοσιεύσεις

 1. Mikropoulos T.A., Katsikis A., Kossivaki Ph., Chalkidis A. (2000), «Virtual Realities in Environmental Education: LAKE» chapter in  G. de Haan, J. Mann & A.M. Reid (eds) “Educating for Sustainability”, pp.505-516, Peter Lang
 2. Πλέον των σαράντα δημοσιεύσεων σε πρακτικά πανελλήνιων συνεδρίων με κριτές και σε ελληνικά περιοδικά με θεματολογία: εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, ΤΠΕ και εκπαίδευση, ΤΠΕ και περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδασκαλία πληροφορικής, διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού

 1. Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού, με θεματολογία κυρίως από το χώρο των φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Ενδεικτικά συμμετοχή σε:
 2. 1995-96, “Virtual Reality in Education”, project της ΕΕ, συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Nottingham University. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος με θέμα τη λειτουργία των laser
 3. 1994-98, project LAKE (Virtual Approach to the Kernel of Eutrophication), ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (μη χρηματοδοτούμενο). Υλοποίηση εικονικών περιβαλλόντων με αντικείμενο το φαινόμενο του ευτροφισμού και στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης εικονικών περιβαλλόντων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
 4. 1997-1998, έργο ΕΙΚΩΝ - Εικονική Πραγματικότητα στη Διαθεματική Προσέγγιση Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του έργου “Σειρήνες”. Εταίροι: ΕΑΕΛ Παν. Πατρών, ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων, Ιδιωτικοί φορείς
 5. 1997-1999, Πολυεταιρική Σύμπραξη Σχολείων, Πρόγραμμα Κινητικότητας. Θέμα: Φηγός - Μια Διαχρονική Πορεία στη Γη της Ηπείρου, ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων και ψηφιοποίηση υλικού
 6. 1999-2000, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, «Κλεισθένης - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Πολιτών». Η εφαρμογή και το συνοδευτικό υλικό, απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και αφορά στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Ομάδα εκπαιδευτικών.
 7. 2004-2006, έργο SOL - Seismos On Line, ανάπτυξη συστήματος (περιλαμβάνεται θεματικό Portal) για θέματα σεισμού και προστασίας από σεισμικό κίνδυνο, Εταίροι: Ινστ. Γεωδυναμικής Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμια, Ίδρυμα Ευγενίδου, ΙΕΛ και ιδιωτικοί φορείς
 8. 2005-2007, «Διδακτική προσέγγιση πολύπλοκων – σύνθετων περιβαλλοντικών φαινομένων και διεργασιών. Ανάπτυξη μοντέλου αξιοποίησης εικονικών περιβαλλόντων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του έργου Πυθαγόρας ΙΙ του ΕΚΠΑ
 9. 2006, Ανάπτυξη διαδραστικών οπτικοποιήσεων με θεματολογία «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», OEEK
 10. 2006-2007, «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση», Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, Νηρηίδες 2, ομάδα εκπαιδευτικών
 11. 2006-2007, «Πολυμέσα», Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, Νηρηίδες 2, ομάδα εκπαιδευτικών
 12. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών Φυσικής (1999), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2002) & Γεωγραφίας (2008)

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων (ιδρυτικό μέλος):

 1. Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 
 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory