ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Προσωπικό>Υποψήφιοι Διδάκτορες>Σπύρος Κόλλας

Σπύρος Κόλλας

Φυσικός

skollas@primedu.uoa.gr

 Σπουδές:

 1. Πτυχίο Φυσικού Τμήματος, Σχολής Θετικών Επιστημών, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.) «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημιουργία Αναλυτικού Προγράμματος για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με βάση θεμελιώδεις αρχές του επιστημονικού γραμματισμού».

Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και επιμόρφωση των φοιτητών του εργαστηρίου και των πρακτικών ασκήσεων του μαθήματος «Διδακτική Φυσικών Επιστημών» του τομέα «Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος» του Ε.Κ.Π.Α. – Π.Τ.Δ.Ε., (2004-2008).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Διδακτική Φυσικών Επιστημών – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 2. Επιστημονικός Γραμματισμός

Υποτροφίες:

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την υψηλότερη βαθμολογία στις μεταπτυχιακές σπουδές του Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση», 2005. 

Ερευνητικό έργο:

Α. Διπλωματικές εργασίες

 1. «Διδασκαλία εννοιών Φυσικής σε δυσλεκτικούς μαθητές», Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004.
 2. «Η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μοντέλων για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στο ελληνικό σχολείο από τελειόφοιτους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε.», M.Ed., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006.

Β. Εργασίες σε πρακτικά Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Kollas S., Stavrou D., Halkia Kr., 2007, A Quantitative Analysis of Greek Physics Textbooks With Respect to Scientific Literacy”, e – Proceedings of IOSTE International Meeting: “Critical Analysis of School Science Textbooks” held in Hammamet, Tunisia from 7 to 10 February 2007.
 2. Kollas S., Stavrou D., Halkia Kr., 2007, Constructivistic oriented science teaching by pre-service teachers in science classroom”, e – Proceedings of ESERA International Meeting held in Malmö, Sweden from 21 to 25 August 2007.
 3. Κόλλας Σπ., Σταύρου Δ., Χαλκιά Κρ., 2007, «Εφαρμογή στη σχολική πράξη της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη διδασκαλία και μάθηση των Φ.Ε. από φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε.», πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα 15 -18 Μαρτίου 2007.
 4. Κόλλας Σπ., 2007, «Συμπεράσματα από τις πρακτικές ασκήσεις του μαθήματος Διδακτικής Φυσικών Επιστημών: Αδυναμίες και δυνατότητες εξέλιξης των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε.», πρακτικά του Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Έρευνα και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Επαίδευσης», Αθήνα 11-13 Μαϊου 2007.

 Γ. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

«Η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μοντέλων για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας (νυν και μελλοντικούς στο ελληνικό σχολείο)», Πρόγραμμα Καποδίστριας 2006-2007, Φορέας ΕΛΚΕ - Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων:

Μέλος της European Science Education Research Association (ESERA).

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory